Ventende turnusforespørsler

Gi tilbakemelding

Cellegruppe - Modul 1, 2 og 3

Pinsekirken Betel bruker i våre cellegrupper "Kurs i Disippelgjørende Evangelisering - 48 Leksjoner"
Forfattere er Andrew Wommack og Don Krow.

Under finner du Modul 1 med alle 16 leksjoner:

M1L1 Evig Liv
M1L2 Frelst av nåde
M1L3 Rettferdighet av nåde
M1L4 Relasjon med Gud
M1L5 Guds natur
M1L6 Omvendelse
M1L7 Forpliktelse
M1L8 Vanndåpen
M1L9 Identiteten i Kristus - Del 1
M1L10 Identiteten i Kristus - Del 2
M1L11 Hva skjer når en kristen synder?
M1L12 Integriteten til Guds Or
M1L13 Gud er ikke skyldig
M1L14 Kraften i et åndsfylt liv
M1L15 Hvordan ta imot Den Hellige Ån
M1L16 Fordelene ved å tale i tunger

 

Under finner du Modul 2 med alle 16 leksjoner:

M2L1 Selvopptatthet er kilden til all sorg
M2L2 Hvordan meditere på Guds Ord
M2L3 Fornyelse av sinnet
- M2L4 Viktigheten av Kristi menighet
M2L5 Utfrielse
M2L6 Autoriteten til den troende
- M2L7 Helbredelse er en del av forsoningen
M2L8 Hindringer for helbredelse
M2L9 Å tilgi andre
M2L10 Ekteskap - del 1
M2L11 Ekteskap - del 2
M2L12 - Guds kjærlighet - del 1
M2L13 - Guds kjærlighet - del 2
M2L14 Økonomi - del 1
M2L15 - Økonomi - del 2
M2L16 Hva gjør vi når våre bønner synes ubesvart

 

Under finner du Modul 3 med alle 16 leksjoner:

- M3L1 Den Guddommelige flyt
- M3L2 Bruk av nådegavene i tjenestegjøring
- M3L3 Mirakler gir Gud ære
M3L4 Kraften i Gudfryktige relasjoner
- M3L5 Forfølgelse
- M3L6 Kongen og hans kongerike
- M3L7 Objektet i den frelsende tro
- M3L8 Riktig bruk av Guds lov
- M3L9 Ikke under lov, men under nåde
- M3L10 Ikke lenger bevissthet om synd
- M3L11 Jeg er elsket, jeg er vakker
- M3L12 Frelsens frukt - del 1
- M3L13 Frelsens frukt - del 2
- M3L14 Et kall til disippelgjøring
- M3L15 Hvordan bruke ditt vitnesbyrd
- M3L16 Bruk av alles gaver i disippelgjøring

 

Fysisk kopi av komplett kompendie kan bestillesfølgende link: https://awme.net/shop/product/NO417
Lastes ned gratis på link: https://cdn.awmi.net/documents/demo/discipleship-evangelism-norwegian.pdf

 

Velkommen til MinBetel

Du er nå kommet til Pinsekirken Betel Mosjøen sin medlemsportal - MinBetel.

Her kan du som er aktiv i menigheten lage deg en bruker (trykk på riktig fane over) og dermed få innsyn i menighetens interne kalender, samt holde din personlige informasjon i vårt kartotek oppdatert.

For deg som deltar som frivillig medarbeider eller leder i Betels sitt arbeid, vil det være lett å følge med på når du er satt opp på ulike aktiviteter fremover.

Har du problemer med innlogging eller oppretting av bruker, ta kontakt med administrator på mobil: 905 15 643 eller e-post: kjetil@betelmosjoen.no