Pinsekirken Betel bruker i våre cellegrupper "Kurs i Disippelgjørende Evangelisering - 48 Leksjoner"
Forfattere er Andrew Wommack og Don Krow.

Under finner du Modul 1 med alle 16 leksjoner:

M1L1 Evig Liv
M1L2 Frelst av nåde
M1L3 Rettferdighet av nåde
M1L4 Relasjon med Gud
M1L5 Guds natur
M1L6 Omvendelse
M1L7 Forpliktelse
M1L8 Vanndåpen
M1L9 Identiteten i Kristus - Del 1
M1L10 Identiteten i Kristus - Del 2
M1L11 Hva skjer når en kristen synder?
M1L12 Integriteten til Guds Or
M1L13 Gud er ikke skyldig
M1L14 Kraften i et åndsfylt liv
M1L15 Hvordan ta imot Den Hellige Ån
M1L16 Fordelene ved å tale i tunger

 

Under finner du Modul 2 med alle 16 leksjoner:

M2L1 Selvopptatthet er kilden til all sorg
M2L2 Hvordan meditere på Guds Ord
M2L3 Fornyelse av sinnet
- M2L4 Viktigheten av Kristi menighet
M2L5 Utfrielse
M2L6 Autoriteten til den troende
- M2L7 Helbredelse er en del av forsoningen
M2L8 Hindringer for helbredelse
M2L9 Å tilgi andre
M2L10 Ekteskap - del 1
M2L11 Ekteskap - del 2
M2L12 - Guds kjærlighet - del 1
M2L13 - Guds kjærlighet - del 2
M2L14 Økonomi - del 1
M2L15 - Økonomi - del 2
M2L16 Hva gjør vi når våre bønner synes ubesvart

 

Fysisk kopi av komplett kompendie kan bestillesfølgende link: https://awme.net/shop/product/NO417
Lastes ned gratis på link: https://cdn.awmi.net/documents/demo/discipleship-evangelism-norwegian.pdf

 

0 Kommentarer