Barnevelsignelse - Kontaktskjema

Her kan du kontakte oss angående barnevelsignelse i Pinsekirken Betel Mosjøen

Forelder/Foresatt

Forelder/Foresatt

Kontaktinfo

Barnets navn